Edeforsakademien är en kulturförening med bas i Harads. Vi värnar om den proffesionella kulturen och verkar för  att att sätta Edeforsbygden på den kulturella kartan. Vi vill att bygden ska vara en attraktiv plats att besöka och att bo på. I dagsläget arrangerar vi Vinterljus Filmfestival, Sommarljus Visfestival, midsommarafton på Lillån, konstutställningar och sommarläger för barn. 

DE ADERTON

FÖRFATTARPROFILEN

Marianne Strand Stol nr 1.
Ordförande
Allmänna frågor 
Tel: 070-4315727

FILMPROFILEN

Charlotta Lennartsdotter Stol nr 2. 
Kassör
Kontaktperson Filmfestivalen 
Tel:  073-4163907

KULTURPROFILEN

Johan Jansson Stol nr 3. 
Sekreterare
Kontaktperson: Visfestivalen
Tel:   073-5084120

BESÖKNÄRINGSPROFILEN

Britta Jonsson-Lindvall Stol nr 4. 

FINANSPROFILEN

Maud Svedín Stol nr  7.

ARTISTPROFILEN

Ronny Eriksson Stol nr 5.

REVYPROFILEN

Mikael Midbjer Stol nr 6.
Styrelseledamot
 

Stol nr 8-18 Vakanta