Edeforsakademiens  ledord är Lust och Fägring och vi verkar för att strärka den proffesionella kulturen i Edeforsbygden.  
Styrelsen består av Charlotta Lennartsdotter (styrelseledamot, ansvarig för sociala mediier),  Mikael Midbjer (styrelseledamot) Johan Jansson (ordförande),  Marianne Strand (sekreterare), Sabina Zickerman (kassör), Åsa jonsson (styrelseledamot) och 
Patrik Jonsson (styrelseledamot).