Edeforsakademiens  ledord är Lust och Fägring och vi verkar för att strärka den proffesionella kulturen i Edeforsbygden.  
Styrelsen består av Charlotta Lennartsdotter (ordförande), Ida-Linn Näzelius (styrelseledamot), Åsa jonsson (sekreterare)  och Marianne Strand (kassör),