Edeforsakademiens  ledord är Lust och Fägring och vi verkar för att strärka den proffesionella kulturen i Edeforsbygden.  Styrelsen består av Charlotta Lennartsdotter (kassör), Mikael Midbjer (styrelseledamot) Johan Jansson (sekreterare) och Marianne Strand (ordförande).