DE ADERTON

FÖRFATTARPROFILEN

Marianne Strand
Stol nr 1.
Ordförande
Allmänna frågor 
Tel: 070-4315727

ARTISTPROFILEN

Ronny Eriksson
Stol nr 5.

Stol nr 9-18 Vakanta

FILMPROFILEN

Charlotta Lennartsdotter
Stol nr 2. 
Kassör
Kontaktperson Filmfestivalen 
Tel:  073-4163907

FINANSPROFILEN

Maud Svedín
Stol nr  6.

KULTURPROFILEN

Johan Jansson
Stol nr 3. 
Sekreterare
Kontaktperson: Visfestivalen
Tel:   073-5084120

REGIPROFILEN

Jonas Selberg Augustsèn
Stol nr  7.

REVYPROFILEN

Mikael Midbjer
Stol nr 4.
Styrelseledamot
 

URFOLKSPROFILEN

Victoria Harnesk
Stol nr  8.